Download Terms and Conditions in PDF format.

Pogoji in določila

Preden se posameznik ali druga pravna oseba odloči za sodelovanje v PokerStars partnerskem programu ("program"), mora le ta (od tu naprej "ti", "tvoj" ali "partner") pozorno prebrati ta partnerski sporazum ("sporazum"). Ta določa pogoje in določila, ki urejajo razmerje med družbo Rational Services Limited (od tu naprej "Rational", "mi", "naše" ali "nas") in tabo, ki ti dovoljuje, da postaneš partner družbe Rational in da tržiš ter promoviraš spletno stran.

S klikom na spodnji gumb "Strinjam se" potrjuješ, da se strinjaš s pogoji in določili, ki so navedeni v tem sporazumu, kakor tudi z dejstvom, da so lahko, v skladu s spodnjimi določbami, občasno posodobljeni ali spremenjeni, ter da predstavlja sporazum pravno zavezujoč dogovor med tabo in družbo Rational, ki obstaja znotraj iste poslovne skupine kot lastnik in upravitelj spletne strani ("PokerStars").

 1. Preambula in opredelitev pojmov
  • 1.1 Ko se uporablja ta sporazum, imajo naslednji izrazi pomen kot je opredeljeno v nadaljevanju:
   1. Stave pomenijo celoten znesek, ki ga kvalificiran FTP igralec vplača v vseh igralniških igrah na FTP spletnih straneh.
   2. Igralniški stroški pomenijo, izključno v povezavi z igralniškimi igrami, ki so na voljo na FTP spletni strani, skupek: (i) popravkov poštene vrednosti, (ii) bonusov ali promocijskih zneskov, ki jih prejme igralec, (iii) neizterljivih prihodkov (vključno z morebitnimi bremenitvami, storniranimi plačili itd.), (iv) fiksnih stroškov (ki predstavljajo povprečno uporabno vrednost posamezne FTP točke), ki jih določi Rational za vsako FTP točko, ki jo zasluži igralec na FTP spletni strani, (v) fiksnega zneska za pravne in operativne stroške ter stroške blagovne znamke; in (vi) smiselnih stroškov obdelave plačil, ki jih plača Rational tretjim osebam v zvezi z nakazili in izplačili igralca.
   3. Klub pomeni poker klub, ustvarjen z uporabo storitve Home Games.
   4. Upravitelj kluba pomeni uporabnika interneta, ki ustvari klub
   5. Član pomeni uporabnika interneta, ki je član kluba, vendar ni upravitelj kluba.
   6. Provizija ima pomen kot je opredeljeno v členu 4.1 spodaj.
   7. CPA provizija  pomeni provizijo, ki je izračunana na osnovi števila kvalificiranih igralcev pokra na mesec.
   8. Dan začetka veljave   pomeni datum tvoje sklenitve tega sporazuma.
   9. Stroški pomenijo poker stroške, in če je ustrezno, igralniške stroške..
   10. pomenijo popravke, ki se nanašajo na igralniške igre, na voljo na FTP spletni strani, vključno s tistimi kot rezultat (a) morebitnih obdavčitev, dajatev ali podobnih obveznih plačil ali bremenitev prometa, nakazil ali podobno usmerjenih na podlagi aktivnosti igralca ali obsega dejavnosti, in (b) prispevkov za jackpot zavarovanje, kjer je to ustrezno, ali podobnimi popravki, kot je to zahtevano, da se kakršnakoli tukaj dodeljena pravica do morebitnega deleža prihodkov uporabi za brezplačen znesek za razdelitev po takšnih popravkih.
   11.  FPP točke pomenijo nagradne točke, ki so znane tudi kot "točke za redne igralce" in ki jih upravljavec podeli kvalificiranim PS igralcem pokra izključno za igranje denarnih turnirjev in denarnih iger (posledično so izključene tiste FPP točke, zaslužene kot turnirska nagrada, za ankete ali dodeljene s strani članov podpore uporabnikom, brez omejitev) pod pogoji, kot je navedeno na PS spletnih straneh, in kot takšne tudi občasno obstajajo.
   12. FTP bruto igralniški prihodki pomenijo stave kvalificiranega FTP igralca zmanjšane za dobitke.
   13. FTP bruto poker prihodki pomenijo bruto prihodke kvalificiranega FTP igralca iz denarnih igrah in bruto prihodke iz turnirjev, ustvarjene na FTP spletni strani.
   14. FTP bruto prihodki pomenijo seštevek FTP bruto poker prihodkov in FTP bruto igralniških prihodkov. 
   15. FTP spletne strani  pomenijo tiste spletne strani, za katere se ve, da spadajo pod blagovno znamko Full Tilt Poker, kot je navedeno v 2. delu priloge A.
   16. FTP točke pomenijo nagradne točke, ki so znane tudi kot "Full Tilt točke" in ki jih upravljavec podeli kvalificiranim FTP igralcem na podlagi zneska rake-a v posamezni igri in proporcionalnega prispevka vsakega kvalificiranega FTP igralca v rake-u.
   17. Skupina  pomeni družbo Rational z vsemi njenimi podružnicami in morebitnimi holding podjetji ter podružnicami teh holding podjetij in vsemi z družbo Rational povezanimi družbami, vključno, vendar ne omejeno na povezane družbe, ki ponujajo storitve pod blagovnima znamkama "PokerStars" in "Full Tilt Poker".
   18. Home Games   pomeni spletno poker storitev, ki jo upravlja upravljavec in se imenuje Home Games ter je na voljo na PS spletni strani.
   19. Povezave  pomenijo pasice, besedne povezave in ostale povezave, ki vodijo do strani, objavljenih na spletnih mestih.
   20. Marketinške kode pomenijo edinstveni alfanumerični niz, ki ga priskrbi upravljavec za namen sledenja številu kvalificiranih PS igralcev pokra in izračunavanje zneska provizije, ki pripada partnerju.
   21. Poker stroški pomenijo, v zvezi s poker igrami (ne glede na to ali denarnimi igrami ali turnirji) le na PS spletnih straneh in FTP spletnih straneh, skupek: (i) freeroll turnirjev, (ii) bonusov ali promocijskih zneskov, ki jih prejme igralec, (iii) neizterljivih prihodkov (vključno z morebitnimi bremenitvami, storniranimi plačili itd.), (iv) fiksnih stroškov (ki predstavljajo povprečno uporabno vrednost posamezne FPP ali FTP točke, odvisno od primera), ki jih določi Rational za vsako FPP ali FTP točko, ki jo zasluži igralec na PS spletnih straneh ali FTP spletnih straneh, odvisno od primera, (v) fiksnega zneska za pravne in operativne stroške ter stroške blagovne znamke, (vi) ustreznih lokalnih davkov na igre na srečo, ki jih mora plačati upravljavec (po tečaju, ki je v veljavi na zadnji možni dan plačila); in/ali (vii) smiselnih stroškov obdelave plačil, ki jih plača Rational tretjim osebam v zvezi z nakazili in izplačili igralca.
   22. Pot   pomeni centralni sklad/pot, ki vsebuje stave vseh igralcev tekom posamezne "denarne" igre pokra na spletni strani.
   23. Spletna stran programa pomeni stran na naslovu http://www.pokerstarspartners.com ali druge strani, ki jih od časa do časa določi skupina Rational.
   24. PS bruto prihodki pomenijo seštevek bruto prihodkov kvalificiranega PS igralca pokra iz denarnih iger in turnirskega bruto prihodka, ustvarjenega na PS spletnih straneh.
   25. PS spletne strani pomenijo vse tiste strani, ki se upravljajo v sklopu blagovne znamke PokerStars, kot je navedeno v 1. delu Priloge A.
   26. Kvalificiran FTP igralec pokra    pomeni uporabnika interneta brez obstoječega uporabniškega računa na katerikoli strani v lasti ali v upravljanju upravljavca, vključno z uporabniškim računom (razen uporabniškim računom na PS spletni strani), ki (i) dostopi do FTP spletnih strani neposredno prek povezave in prenese ter namesti programsko opremo; (ii) odpre nov uporabniški račun; in (le v zvezi s CPA provizijo) (iii) zasluži na podlagi denarnega nakazila na svoj uporabniški račun minimalno zahtevano število FTP točk, ki jih družba Rational sporoči partnerju.
   27. Kvalificiran igralec  pomeni kvalificiranega PS igralca pokra ali kvalificiranega FTP igralca.
   28. Kvalificiran PS igralec pokra pomeni uporabnika interneta brez obstoječega uporabniškega računa na katerikoli strani v lasti ali v upravljanju operaterja, vključno z uporabniškim računom (razen uporabniškim računom na FTP spletni strani), ki (i) dostopi do PS spletnih strani neposredno prek povezave ali z vnosom marketinške kode in prenese ter namesti programsko opremo; (ii) odpre nov uporabniški račun; in (le v zvezi s CPA provizijo) (iii) zasluži na podlagi denarnega nakazila na svoj uporabniški račun minimalno zahtevano število FPP točk, ki jih družba Rational sporoči partnerju.
   29. Rake pomeni delež pota, ki ga zadrži upravljavec ali eno od njegovih partnerskih podjetij.
   30. Delež prihodkov pomeni provizijo, ki je izračunana na osnovi mesečnih PS bruto prihodkov ali FTP bruto prihodkov, odvisno od primera, zmanjšanih za mesečne stroške.
   31. Bruto prihodki iz denarnih iger   pomenijo skupni seštevek prispevkov kvalificiranega igralca k rake-om v denarni igri, medtem ko le ta igra v programski opremi, ki jo je mogoče prenesti s spletnih strani. Prispevek vsakega kvalificiranega igralca k rake-u bo določen na podlagi deljenja skupnega zneska, ki ga je kvalificirani igralec prispeval v pot v katerikoli denarni igri, z velikostjo pota (pod pogojem, da je v primerih, kjer je rake omejen, ko vrednost pota doseže določeno mejo, velikost pota za namen izračuna prispevka k rake-u pravzaprav velikost pota, ko je določena meja dosežena, ne glede na dejansko velikost pota) v tisti denarni igri ter množenjem zneska celotnega rake-a v tistem potu denarne igre, ne glede na število igralcev, ki so sodelovali v sami denarni igri.
   32. Denarna igra   pomeni tiste igre, odigrane pri mizi, kjer predstavljajo stavljeni žetoni fiksne zneske sredstev igralca in so kupljeni s sredstvi igralca, ko igralec začne z igro in jih ob koncu igre ponovno dobi nazaj po enaki stopnji.
   33. Spletne strani pomenijo internetne strani, ki jih je partnerju dovoljeno tržiti in promovirati na podlagi pogojev tega sporazuma, kot je določeno v prilogi 1 tega sporazuma, ki je lahko občasno posodobljena.
   34. Prag provizije pomeni, glede na posamezno spletno stran:
   35. 75 USD (petinsedemdeset ameriških dolarjev); ali
   36. 150 USD (sto petdeset ameriških dolarjev), če partner prejema provizijo prek elektronskega prenosa v skladu s členom 4.4; ali
   37. protivrednost zneskov pod (i) ali (ii) v evrih na dan plačila provizije.
   38. Turnir pomeni denarni turnir, odigran na spletni strani, ki ga sestavljajo igre, odigrane pri mizah, kjer stavljeni žetoni nimajo realne vrednosti, ampak namesto tega določajo znesek izplačila igralcu ob zaključku turnirja, in sicer na podlagi vnaprej določenih kriterijev.
   39. Turnirske prijavnine  pomenijo prijavnine, ki jih zadrži upravljavec ali eno od njegovih partnerskih podjetij od "buy-inov", ki jih plačajo kvalificirani igralci za prijavo na turnir.
   40. Bruto prihodki iz turnirjev   pomenijo skupni znesek vseh turnirskih prijavnin, ki jih plača kvalificirani igralec tekom igranja na turnirjih v programski opremi, ki jo je mogoče prenesti s spletnih strani.
   41. Sledilnik pomeni edinstveno sledilno hiperpovezavo (URL) do spletnih strani, ki jo partnerju priskrbi družba Rational za namen sledenja številu kvalificiranih igralcev pokra in izračunavanje zneska provizije, ki pripada partnerju.
   42. Blagovne znamke  pomenijo katerokoli blagovno znamko, ki jo  uporablja družba Rational, jo je registrirala ali se nanaša nanjo ali na katerokoli drugo pravno osebo znotraj iste skupine, vključno s (vendar brez omejitev) tistimi, omenjenimi tukaj v Prilogi B, ki je lahko občasno spremenjena: "POKERSTARS", "POKERSTARS.EU", "FULL TILT POKER", FULLTILTPOKER.EU, "EPT", "LAPT" in "APPT".
   43. Poslovne skrivnosti   pomenijo tehnično znanje in izkušnje, poslovne skrivnosti, tržne informacije, poslovne načrte, seznam strank, seznam omrežnih odjemalcev, informacije o dobaviteljih, zaupne informacije ali druge zaupne informacije, ki se tičejo oziroma so povezane z dejavnostjo družbe Rational ali drugo pravno osebo znotraj iste skupine.
   44. Uporabniški račun pomeni osebni račun igralca na spletni strani, ki je bil odprt v skladu z ustreznimi pogoji in določili, ki urejajo dostop do tiste strani in njeno uporabo.
   45. Spletna mesta pomenijo tiste spletne strani, ki so v lasti in/ali upravljanju partnerja in ki jih partner predloži kot spletne strani, ki bodo vključene v program.
   46. Dobitki pomenijo skupen znesek dobitkov, izplačanih kvalificiranemu FTP igralcu iz igralniških iger na FTP spletni strani.
  • 1.2 Naslovi določb tega sporazuma služijo le za večjo priročnost in nimajo doprinosa k interpretaciji tega sporazuma. Preambula tega sporazuma predstavlja njegov sestavni del.
  • 1.3 Kjer kontekst tako narekuje, besede, ki se nanašajo na ednino, vključujejo tudi množino in obratno.
 2. Prijava za pridružitev programu
  • 2.1 Da bi postal partner družbe Rational, moraš poslati izpolnjen prijavni obrazec za partnerski program.
  • 2.2 Tvoj obrazec bomo pregledali in te potem, po lastni presoji, obvestili o sprejemu ali zavrnitvi tvoje prijave za sodelovanje v programu, ali pa bomo morebiti zahtevali dodatne informacije.
  • 2.3 Če bomo od tebe potrebovali dodatne informacije v skladu s členom 2.2 zgoraj, bomo tvojo prijavo obravnavali kot ponovno predloženo in jo bomo znova pregledali v celoti ter te nato obvestili o sprejemu ali zavrnitvi v program, kot se bomo odločili po lastni presoji.
  • 2.4 Brez omejevanja naše presoje o neustreznosti spletnega mesta za program, lahko tvojo prijavo zavrnemo, če po lastni presoji ugotovimo, da je vsebina na spletnem mestu nezakonita, škodljiva, grozeča, obrekljiva, opolzka, nadležna ali rasno, etnično ali kakorkoli drugače sporna, vključno, vendar brez omejitev, z vsebino, ki je namenjena mladoletnikom, prikazuje spolne, pornografske ali opolzke vsebine, vsebuje grafično nasilje, ima diskriminacijsko vsebino (ki je osnovana na rasi, spolnosti, veri, narodnosti, etnični pripadnosti, spolni usmeritvi, invalidnosti, spolu ali kako drugače) ali krši pravice intelektualne lastnine upravljavca ali katerekoli tretje strani.
 3. Imenovanje
  • 3.1 V skladu s pogoji in določili tega sporazuma podeljuje družba Rational partnerjem neizključno in neprenosljivo pravico do trženja in promoviranja strani za vnaprej določeno obdobje, kot je navedeno v členu 8.1, in sicer izključno z namestitvijo povezav in marketinških kod na njihove spletne strani.
  • 3.2 Partner bo v celoti upošteval zadnja navodila glede njegove uporabe povezav in marketinških kod, ki bodo objavljene na spletni strani programa spletni strani programa in ki so vključena tukaj ter predstavljajo sestavni del tega sporazuma. Navodila za partnerje se lahko občasno tudi spremenijo po lastni presoji družbe Rational in dolžnost partnerja je, da navodila za partnerje redno preverja. 
  • 3.3 Partner ne sme dodeliti svojih pravic in/ali obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, delno ali v celoti, tretji stranki.
  • 3.4 Partner se tukaj strinja, da mu nič tukaj navedeno ne zagotavlja ekskluzivnosti v zvezi s ponujanjem storitev družbi Rational, in da ne bo zahteval ali se pretvarjal tretji osebi, da ima v kateremkoli trenutku kakršnokoli obliko ekskluzivnosti v odnosu z družbo Rational ali v načinu, na kateri partner trži in promovira stran (vključno s ponujanjem bonusov ali promocij igralcem) na spletnih mestih.
  • 3.5 Partner razume in se strinja, da:
  • se posamezniki v nadaljevanju ne smatrajo za kvalificirane igralce:
   1. bližnji družinski člani partnerja, ki živijo v istem gospodinjstvu kot partner; in/ali
   2. uslužbenci in svetovalci, ki so redno zaposleni pri partnerju,
  • ne sme in ne bo odprl uporabniškega računa z uporabo lastnih povezav in marketinških kod ter se ne bo skušal kvalificirati za kvalificiranega igralca.
  • 3.6 Povezava in marketinška koda sta posredovani partnerju izključno za namen njegove uporabe v skladu s pogoji tega sporazuma in partnerju je prepovedano posredovati povezavo in/ali marketinško kodo katerikoli tretji osebi za namen uporabe s strani te tretje osebe.
  • 3.7 Partner se strinja, da ne more biti nič v tem sporazumu ali kjerkoli drugje uporabljeno za nalaganje obveznosti družbi Rational ali upravljavcu za upravljanje katerekoli strani, in upravljanje vseh strani na kateremkoli trgu s strani upravljavca je v vsakem trenutku po lastni presoji upravljavca.
 4. Plačilo
  • 4.1Družba Rational se obvezuje, pod pogojem partnerjevega upoštevanja pogojev tega sporazuma, da bo partnerju plačala provizijo, ki bo ali CPA provizija ali delež prihodkov kot je nakazano in določeno s strani družbe Rational v obvestilu o sprejetju partnerjeve prijave v program ("provizija"). V izogib dvomom, za namen izračunavanja provizije na podlagi deleža prihodkov bodo FTP bruto prihodki vključevali le FTP bruto igralniške prihodke v zvezi z igralci, ki so postali kvalificirani FTP igralci na dan ali po datumu, ko so bile igralniške igre dane na razpolago na FTP spletni strani v pristojnosti, kjer ta igralec prebiva ali se nahaja, ko postane kvalificiran FTP igralec.
  • 4.2 Za izračun provizije bo družba Rational upoštevala sledilnike in/ali marketinške kode, ki jih uporablja partner, in družba Rational nima nobene obveze do plačila provizije partnerju, če partner ne uporablja ali napačno uporablja sledilnike in/ali marketinške kode.
  • 4.3 Partner se tukaj strinja, da so meritve in izračuni družbe Rational v zvezi s provizijami končni in ne morejo biti predmet ponovnega pregleda ali pritožbe, razen v primeru očitne napake.
  • 4.4 Plačila provizije na podlagi te določbe 4 bo izvršila družba Rational v roku 31 dni po koncu prejšnjega koledarskega meseca, na katerega se nanaša provizija. Plačila bodo nakazana na uporabniški račun partnerja, razen za partnerje, ki prebivajo v Italiji, Franciji ali Združenih državah Amerike, za te bo plačilo provizije izvršeno prek elektronskega prenosa.
  • 4.5 Za namen prejemanja provizije na podlagi tega sporazuma je partnerju dovoljena uporaba le enega uporabniškega računa na PS spletni strani, razen če družba ne odobri drugače.
  • 4.6 Družba Rational ni zavezana k plačilu provizije vse dokler ni znesek provizije na spletno stran enak ali višji od praga provizije.
  • 4.7 Družba Rational si pridržuje pravico do pregleda vseh provizij zaradi morebitnih goljufij s strani partnerja ali kvalificiranega igralca . V primeru utemeljenega suma goljufije v zvezi z ustvarjenjem provizije, ima družba Rational pravico, da zadrži takšno provizijo ali zmanjša prihodnja plačila provizije za ustrezni znesek. Za namen tega sporazuma in le za primer vključuje izraz "goljufija", vendar brez omejitev, dejansko ali poskusno (i) zavrnitev plačila kvalificiranega igralca v zvezi z njegovim prvim nakazilom, (ii) prepovedano dogovarjanje kvalificiranega igralca z drugimi igralci na strani; (iii) ponujanje ali zagotavljanje nepooblaščenih spodbud (finančnih ali drugih) potencialnim kvalificiranim igralcem s strani partnerja ali druge tretje osebe (vključno, vendar brez omejitev, s partnerjevo delitvijo njegove provizije prek promocije Home Games); ali (iv) odprtje več uporabniških računov s strani kvalificiranega igralca za namen zlorabe promocij ali bonusov, ki so na voljo igralcem.
  • 4.8 Partner ni upravičen do prejetja provizije s strani družbe Rational za nov uporabniški račun, odprt na osebnem računalniku ali mobilni napravi (vključno, vendar brez omejitev, z namiznim računalnikom, prenosnim računalnikom, mobilnim telefonom, dlančnikom, tabličnikom ali drugo vrsto mobilne naprave, ki že obstaja ali bo še oblikovana) (vsaka od teh "naprava"), če je bil uporabniški račun predhodno že odprt z uporabo takšne naprave (razen, če je bil tak nov račun na PS spletni strani in obstoječi uporabniški račun na FTP spletni strani ali obratno), ne glede na to, ali je partner upravičen do prejema provizije za ta uporabniški račun s strani družbe Rational.
  • 4.9 Če družba Rational obvesti partnerja, da je bil kvalificirani igralec izbran za članstvo v ekipi "Team PokerStars: Pro", "Team PokerStars: Online" ali "Full Tilt Poker Professionals", partner tukaj razume in se strinja, da s koledarskim mesecem po datumu prejetja takšnega obvestila kvalificirani igralec ne bo več vezan na partnerja in partner ne bo več upravičen do prejetja provizije na podlagi tega kvalificiranega igralca .
 5. Zagotovila in obveze partnerja
  • 5.1 Partner zagotavlja družbi Rational, da ima sposobnost, izkušnje, znanje in sredstva za izpolnjevanje vseh svojih obveznosti, določenih tukaj.
  • 5.2 Partner se strinja, da bo namestil povezave in marketinške kode na svoje spletne strani ter zagotovil, da bodo povezave ves čas pravilno oblikovane, in ne bo ustvaril nobene povezave na svojih spletnih straneh, razen dogovorjenih povezav, brez predhodne pisne privolitve družbe Rational.
  • 5.3 Partnerju je dovoljeno dodati le pasice kot sestavni del povezav na njegovi spletni strani, in sicer s povezavo do strežnika za pasice, ki ga za ta namen omogoči družba Rational, in za noben drugi namen brez predhodne pisne privolitve družbe Rational.
  • 5.4 Partner se strinja, da bo po najboljših močeh tržil in promoviral spletno stran, in sicer na način, ki je skladen z etiko dobrega poslovanja in v dobri veri proti družbi Rational.
  • 5.5Če temelji oblika provizije, ki jo partner prejema od družbe Rational, na deležu prihodkov na podlagi člena 4.1 zgoraj, se partner zavezuje, da bo vsakih 90 dni ustvaril najmanj 1 (enega) kvalificiranega PS igralca pokra za vsako PS spletno stran, ki jo trži na podlagi tega sporazuma (za delež prihodkov, ustvarjenih na PS spletnih straneh) in 1 (enega) kvalificiranega FTP igralca za vsako FTP spletno stran, ki jo trži na podlagi tega sporazuma (za delež prihodkov, ustvarjenih na FTP spletnih straneh).
  • 5.6 Partner zagotavlja in se zavezuje, da ne obstajajo zakonske, komercialne, pogodbene ali druge omejitve, ki onemogočajo ali bi lahko onemogočile partnerju izvajanje njegovih obveznosti, ki sledijo iz tega sporazuma. Če pride v kateremkoli trenutku trajanja tega sporazuma do pojava česar, kar bi partnerju preprečevalo izvajanje njegovih obveznosti, določenih tukaj, se partner zavezuje, da bo takoj obvestil družboRational in družba Rational bo upravičena do preklica tega sporazuma s takojšnjim učinkom, brez predhodnega obvestila in brez obveze do kakršnihkoli dodatnih plačil partnerju s strani družbe Rational po preklicu.
  • 5.7 Partner zagotavlja, da je ocenil zakone, ki se nanašajo na njegove aktivnosti in obveznosti, določene tukaj, in je samostojno zaključil, da lahko pristopi k temu sporazumu in izpolni vse obveznosti, ki sledijo iz njega, brez kršenja veljavnih zakonov.
  • 5.8 Brez odstopanja od splošne narave člena 5.5 zgoraj partner priznava in se strinja, da mu je pri izvajanju obveznosti po tem sporazumu strogo prepovedano tržiti in promovirati spletno stran rezidentom Združenih držav Amerike in teritorijev Združenih držav Amerike, in da rezidentom Združenih držav Amerike ali teritorijev Združenih držav Amerike ni dovoljeno postati kvalificirani igralec.
  • 5.9 Partner se zavezuje, da bo pri izvajanju trženjskih in promocijskih aktivnosti po tem sporazumu upošteval zakonske omejitve, ki veljajo za katerokoli spletno stran, ki je predmet ustrezne licence za igre na srečo na tisti strani, vključno s trženjem določene spletne strani, ki je predmet licence za igre na srečo, le rezidentom države, ki je izdala licenco za igre na srečo, kjer je to zakonsko zahtevano v pogojih tiste licence za igre na srečo.
  • 5.10 Partner se zavezuje, da bo upošteval vsa utemeljena navodila, prejeta s strani družbe Rational v zvezi s trženjskimi in promocijskimi aktivnosti partnerja, vključno, vendar brez omejitev, z morebitnimi navodili, prejetimi od družbe, ki zahtevajo od partnerja, da objavi informacije o novih funkcijah in promocijah na spletni strani.
  • 5.11 Partner razume, da lahko namestitev povezav na njegovo spletno stran in partnerjevo ravnanje kot partner povzročijo znatno škodo blagovnim znamkam in slovesu ter dobremu imenu družbe Rational in ostalim morebitnim pravnim osebam znotraj skupine ter da mora partner ves čas delovati na način, ki ne bo škodil tem blagovnim znamkam, dobremu imenu in slovesu.
  • 5.12 Partner se tukaj zavezuje, da ne bo spreminjal povezav brez predhodne pisne privolitve družbe Rational.
  • 5.13 Partner se tukaj zavezuje, da ne bo ponudil niti zagotovil spodbud (finančnih ali drugih) nobenemu kvalificiranemu igralcu ali potencialnemu kvalificiranemu igralcu brez predhodne pisne privolitve družbe Rational.
  • 5.14 Partner se strinja, da je ves čas sam odgovoren za razvoj, vodenje in vzdrževanje svojih spletnih strani in vseh vsebin na teh spletnih straneh. Partner mora poskrbeti, da ne bo na njegovi strani v nobenem trenutku objavljena vsebina, ki vodi ali lahko vodi do zamenjave njegove spletne strani s katero od spletnih strani skupine, ali ki jo sestavljajo intelektualna lastnina drugih in za uporabo katere partner nima ustrezne licence, informacije, ki so škandalozne, lažne ali žaljive, ali katerekoli informacije, ki lahko povzročijo pravni ukrep ali finančni ukrep. Partner bo v celoti povrnil škodo in odvezal odgovornosti družbo Rational in njegove uslužbence, delničarje, zaposlene, direktorje, naslednike ter jih oprostil obveznosti do vseh in katerekoli zahtevkov, ukrepov, tožb, zahtev, škod, izgub, odgovornosti  in vseh stroškov (vključno, vendar brez omejitev, s stroški odvetnika) s strani tretje osebe, ki se nanašajo na razvoj, vodenje, vzdrževanje in vsebino partnerjevih spletnih strani.
  • 5.15 Partner se mora izogniti trženju spletne strani na način, ki bi lahko tekmoval z lastnimi trženjskimi poskusi družbeRational in/ali skupine, razen, če je partner pred tem prejel pisno privolitev družbe Rational v zvezi s tem. Za primer se naslednje aktivnosti smatrajo kot aktivnosti, ki bi, če bi jih izvajal partner, tekmovale z lastnimi trženjskimi poskusi skupine in so zato tukaj prepovedane: (i) namestitev povezav na katerokoli internetno stran, kjer skupina objavlja svoje oglase za spletne strani; (ii) namestitev povezav na katerokoli internetno stran, ki ni stran partnerja; in (iii) promocija spletnih strani s pomočjo oglaševanja ključnih besed v spletnih brskalnikih. Partnerjeva kršitev navedenih določb pomeni kršitev tega sporazuma in družba Rational ima vso pristojnost, da (i) v primeru takšne kršitve takoj prekliče ta sporazum in (ii) za vedno obdrži provizijo partnerja, ki je bila pridobljena na podlagi takšnih konkurenčnih aktivnosti.
  • 5.16 Partner se ne sme predstavljati ali nastopati kot predstavnik družbe Rational, katerekoli pravne osebe skupine ali njenih zastopnikov, zaposlenih ali profesionalnih igralcev pokra na nobenem forumu, vključno z družbenimi spletnimi stranmi.
  • 5.17 Partner mora na zahtevo družbe Rational tej predložiti kopije svojih osebnih dokumentov (na primer kopijo partnerjevega potnega lista ali drugega uradnega osebnega dokumenta) ali, če je partner podjetje, dokumente podjetja, in sicer kot to določi družba Rational, da se družbi Rational omogoči zaključitev dolžnosti skrbnega pregleda stranke ali podjetja v skladu z ustreznimi veljavnimi zakoni proti pranju denarja in občasnimi predpisi.
 6. Dodatne obveze partnerja - Home Games
  • 6.1 Home Games omogoča igralcem, da povabijo prijatelje in bližnje člane njihove skupnosti k igranju domačih iger, ne glede na to, kje v svetu se nahajajo. Bistvo Home Games pomeni, da se lahko igralec odloči za sodelovanje v denarnih igrah in turnirjih v različnih vrstah poker iger in storitev omogoča igralcu, da doživi udobje, tekmovalnost in zabavo z igranjem spletnih domačih iger z ljudmi, ki jih pozna. Kakršnakoli uporaba storitve Home Games s strani partnerja mora prispevati in biti skladna z bistvom Home Games. Prek Home Games so dostopni podatki o igralcih, razvrstitve, statistika kluba in številni drugi rezultati iger ("podatkovna orodja"), vendar izključno z namenom, da uporabnik poglobi svojo socialno in tekmovalno izkušnjo s prijatelji ali člani bližnje skupnosti. Nobeno od teh podatkovnih orodij niti informacije, ki izhajajo iz takšnih podatkovnih orodij, ne smejo bit uporabljene ali posredovane upravitelju kluba, članu ali tretji stranki z namenom kakršnegakoli finančnega okoriščanja. Če upravljavec zasledi ali sumi morebitno kršitev bistva Home Games s strani partnerja, ali če partner uporabi ali je uporabil katerokoli podatkovno orodje ali informacijo, ki izhaja iz kateregakoli podatkovnega orodja, za finančno korist, si pridržuje pravico, da po lastni presoji suspendira partnerjevo uporabo storitve Home Games in/ali kadarkoli zapre povezani klub.
  • 6.2 Tukaj ti je dodeljena pravica za trženje in promoviranje Home Games z namestitvijo marketinških kod in/ali povezav na tvoji spletni strani kot del dovoljenja, ki ti je bilo dodeljeno v členu 3.1 zgoraj.
  • 6.3 Dovoljeno ti je, da uporabnike tvoje spletne strani povabiš, vključno s komunikacijo prek elektronske pošte, da postanejo upravitelji klubov, in da v takšno komunikacijo vključiš marketinško kodo in/ali povezavo, VENDAR je strogo prepovedano, da katerakoli tretja oseba, vključno (vendar brez omejitve) z uporabniki tvoje spletne strani in upraviteljem ali članom kateregakoli kluba, povabi potencialnega člana v klub z uporabo povezave in/ali marketinške kode, ki ti je bila dodeljena tukaj.
  • 6.4 Vključenje marketinške kode in/ali povezave, ki ti je bila dodeljena tukaj, ali kakršnekoli spodbude v povabilo, ki ga pošlješ tretji osebi, vključno (vendar brez omejitve) z uporabniki tvoje spletne strani, za članstvo v klubu, ki si ga ustvaril, je strogo prepovedano. 
  • 6.5 Prepovedano ti je zahtevati od tretje osebe, vključno (vendar ne omejeno) z uporabniki tvoje spletne strani, da z uporabo povezave in/ali marketinške kode, ki ti je bila dodeljena na podlagi Partnerske pogodbe, vabi v klub potencialne člane.
  • 6.6 Prepovedano ti je ponujati ali zagotavljati (ali omenjati, da tretja oseba ponuja ali zagotavlja) kakršnekoli spodbude v kakršnikoli obliki (nedvoumne ali dvoumne, finančne ali druge), prek elektronske pošte, objav na tvojih spletnih straneh ali kateregakoli drugega medija (spletnega ali ne), katerikoli tretji osebi prek tvoje uporabe storitve Home Games, vključno z deljenjem morebitnih provizij, ki jih zaslužiš s tvojo uporabo storitve Home Games.
  • 6.7 Prepovedano ti je uporabljati storitev Home Games na kakršenkoli način, ki bi zlorabljal izdelek (vključno z uporabo za namen povečanja provizij, ki ti morajo biti izplačane).
  • 6.8 Če ugotovimo, da si kršil to določbe 6 ali izvajal dejanja, da bi zaobšel prepovedim, ki so določene v njej, si pridržujemo pravico do ukrepanja po lastni presoji, vključno z zaprtjem ustreznega kluba in/ali preklicem tega sporazuma.
  • 6.9 Tvojo pravico uporabe storitve Home Games, ki ti je dodeljena v tej določbi 6, lahko po lastni presoji kadarkoli prekličemo in je predmet morebitnih dodatnih pogojev in/ali omejitev, ki jih lahko občasno določimo po lastni presoji, vključno (vendar ne omejeno) z omejitvijo števila ali odstotka članov, ki so povezani s teboj v kateremkoli klubu preko sledilnika.
 7. Pravice intelektualne lastnine
  • 7.1 Izključno za namen partnerjevega izpolnjevanja njegovih dolžnosti in obvez, določenih tukaj, dodeljuje družbaRational partnerju za čas trajanja sporazuma neizključno, neprenosljivo in preklicno dovoljenje za uporabo blagovnih znamk, in sicer izključno v povezavi z namestitvijo povezav in marketinških kod na njegove spletne strani. Tega dovoljenja partner ne more dodeliti naprej ali ga kakorkoli drugače prenesti.
  • 7.2 Partner se zavezuje, da ne bo uporabljal blagovnih znamk in poslovnih skrivnosti družbe Rational na način, ki ni naveden tukaj, brez predhodne pisne privolitve družbe Rational. Partnerju še posebej ni dovoljeno:
   1. registrirati ime domene; ali
   2. nuditi iskalni izraz v kateremkoli spletnem brskalniku; ali
   3. uporabljati kakršnokoli ime poddomene


   ki vključuje, vsebuje ali je sestavljena iz blagovnih znamk ali kateregakoli imena domene, ki je zavajajoče podobno blagovnim znamkam družbe.
  • 7.3 Ob sklenitvi tega sporazuma in kot stalna obveznost bo partner obvestil družbo Rational o morebitnih imenih domen, ki jih ima v lasti in ki kršijo člen 7.2. Ko bomo ugotovili, da si registriral ime domene, ki krši člen 7.2, boš o tem obveščen in nam boš moral prenesti ime domene, in sicer brezplačno in na podjetje, ki ga določimo. TVOJA DOLŽNOST ZA PRENOS IMEN DOMENE, KATERIH REGISTRACIJA KRŠI ČLEN 7.2, VELJA TUDI ZA IMENA DOMEN, KI SO BILA REGISTRIRANA PRED DATUMOM SKLENITVE TEGA SPORAZUMA. Dokler ne bo ime domene preneseno na imenovano podjetje, ne boš dovolil, da registracija imena domene preneha veljati. Po lastni presoji lahko zadržimo plačila provizij, ki ti jih dolgujemo, vse dokler ne bo ime domene preneseno.
  • 7.4 Nič tukaj navedeno se ne smatra in ne sme biti razumljeno kot prenos katerihkoli pravic o blagovnih znamkah ali poslovnih skrivnostih ali katerihkoli drugih pravic intelektualne lastnine partnerju s strani katerekoli pravne osebe znotraj skupine, vključno z družbo Rational, in partner se strinja, da ne bo v nobeni pristojnosti vložil prošnje za prijavo blagovne znamke, ki je zavajajoče podobna blagovnim znamkam družbe.
  • 7.5 Partner tukaj razume, da so vse informacije, ki se nanašajo na vse kvalificirane igralce, izključna in popolna last upravljavca ter da partner nima in ne bo imel v zvezi s tem nobenih pravic.
  • 7.6 Družba Rational in vse pravne osebe v skupini si pridržujejo vse svoje pravice intelektualne lastnine o blagovnih znamkah in poslovnih skrivnostih ter lahko kadarkoli s pisnim obvestilom partnerju po lastni presoji odvzameta dovoljenje, ki je bilo dodeljeno partnerju. Partner ne bo uveljavljal ničnosti, neizvršljivosti ali izpodbijal lastništvo blagovnih znamk z nobenim ukrepom ali postopkom ter ne bo storil ničesar, kar bi posegalo v pravice do blagovnih znamk katerekoli pravne osebe v skupini.
 8. Trajanje in prenehanje
  • 8.1 Ta sporazum bo začel veljati z dnevom začetka veljave in se bo nadaljeval vse dokler ne bo končan v skladu s tukaj navedenimi določbami.
  • 8.2 Ta sporazum lahko prekineš kadarkoli, z ali brez razloga, in sicer s pisnim obvestilom.
  • 8.3 Če pride do ene od naslednjih situacij:
   1. kršitve kateregakoli člena tega sporazuma s strani partnerja; ali
   2. če si po utemeljenem mnenju družbe Rational ravnal na način, ki ogroža naravo tega sporazuma; ali
   3. če upravljavec iz kateregakoli razloga zapre partnerjev uporabniški račun,
  • ima družba Rational popolno pristojnost (brez vpliva na njene ostale pravice ali sredstva po tem sporazumu, kateremkoli drugem sporazumu, po zakonu ali drugače), da (i) takoj prekliče ta sporazum in/ali (ii) za vedno obdrži provizijo partnerja, ki je bila pridobljena na račun partnerja neposredno kot posledica kršitve.
  • 8.4 Ta sporazum lahko prekličemo kadarkoli s 7-dnevnim pisnim obvestilom.
  • 8.5 Ta sporazum lahko prekličemo takoj, če partner opravi kakršnokoli dodelitev v korist svojih upnikov ali kakršnokoli poravnavo z upniki; ali je bil imenovan ali bo predmet obvestila prejemnika ali holding podjetja; ali bo predmet prostovoljne ali obvezne likvidacije (razen za namen rekonstrukcije plačilne sposobnosti ali združitve); ali postane predmet stečajnega postopka ali postopka plačilne nezmožnosti ali kakšnega podobnega postopka; ali preneha s poslovanjem ali (če gre za fizično osebo) če se smatra, da ne more plačati svojih dolgov ali nima razumne možnosti, da to stori.
  • 8.6 Brez omejevanja drugih pravic ali sredstev družbe Rational po tem sporazumu lahko družba Rational takoj prekliče ta sporazum, če ugotovi po lastni presoji, da je partner postal konkurenca družbi Rational in/ali drugi pravni osebi znotraj iste skupine.
  • 8.7 S prekinitvijo tega sporazuma ne prenehajo tiste obveznosti obeh strank tega sporazuma, za katere njihovi pogoji ali vsebina določajo nadaljevanje veljavnosti tudi po prenehanju sporazuma.
  • 8.8 Ne glede na člena 8.5 in 8.6 zgoraj in v izogib možnim dvomom je tukaj pojasnjeno, da družba Rational ne bo dolžna plačati nobene provizije za kvalificirane igralce, kjer so bili ti kvalificirani igralci ustvarjeni s povezavami in/ali marketinškimi kodami po prenehanju tega sporazuma.
  • 8.9 Po prenehanju tega sporazuma in plačilu partnerju vsega denarja, ki mu pripada do dne prenehanja, družba Rational ne bo imela nobene nadaljnje obveznosti do plačil provizij partnerju.
  • 8.10 Ob prenehanju mora partner takoj odstraniti s svojih spletnih strani in prenehati uporabljati vse povezave, marketinške kode, blagovne znamke in ostalo morebitno gradivo v kakršnikoli obliki, ki je bilo predloženo partnerju s strani ali v imenu družbe Rational na podlagi tega sporazuma ter vsa dovoljenja in pravice, ki so bila partnerju dodeljena tukaj, takoj prenehajo veljati. Omenjeno naj ti ne prepreči, da se povežeš na domačo stran spletnih strani, če gre za tvojo osebno, nekomercialno uporabo v zvezi s storitvijo Home Games. Ob prenehanju tega sporazuma bo partner družbi Rational takoj vrnil morebitne zaupne podatke, s katerimi upravlja ali jih ima v lasti.
 9. Odklonitev in omejitev odgovornosti
  • 9.1 Niti družba Rational niti upravljavec ne zagotavljata, da bo spletna stran ali veljavna programska oprema brez napak ali nemotena in ne bosta odgovorna za posledice morebitnih napak ali motenj. Družba Rational in upravljavec prav tako ne zagotavljata, izražata ali namigujeta partnerju v zvezi z nobeno zadevo, predvideno v tem sporazumu, za kakovost, prodajo, primernost za dejansko uporabo ali trajnost spletne strani ali programske opreme.
  • 9.2 Pod nobenim pogojem ne more biti nobena stranka odgovorna drugi za posredno, naključno, posledično, posebno ali zgledno škodo (vključno z morebitno izgubo prihodkov, dobička ali podatkov), ki nastane na podlagi katerekoli določbe tega sporazuma ali zadev v zvezi s tukaj navedenimi določbami. Skupna maksimalna odgovornost družbe Rational, ki izhaja iz tega sporazuma, ne bo presegla skupnega zneska provizij, izplačanih ali dolžnih partnerju na podlagi pogojev tega sporazuma. Pojem "posredna, naključna, posledična, posebna ali zgledna škoda", kot je uporabljeno v členu 9.2 zgoraj, ne vključuje morebitnih dodatnih ali povečanih neposrednih stroškov družbe Rational in/ali upravljavca, ki jih povzroči partner z dejanjem kršenja tega sporazuma.
  • 9.3 Partner tukaj zagotavlja, da je samostojno ocenil privlačnost delovanja kot partner družbe Rational in se, razen kot je določeno tukaj, ne zanaša na nobena zagotovila, jamstva ali izjave družbe Rational.
 10. Odškodnina
  Partner bo zagovarjal, zaščitil pred oškodovanjem in poskrbel, da bodo družba Rational, upravljavec, skupina in njeni delničarji, direktorji, uslužbenci, zaposleni, zastopniki, predstavniki in nasledniki zaščiteni pred vsemi obveznostmi, izgubami, škodami in stroški, vključno s stroški odvetnika ter stroški, ki so posledica, izhajajo ali so na kakršenkoli drug način povezani z/s (a) dejanskim ali domnevnim kršenjem kateregakoli jamstva, zagotovila ali obvez iz tega sporazuma s strani partnerja; (b) izpolnjevanjem partnerjevih dolžnosti in obvez po tem sporazumu; (c) partnerjevim zanemarjanjem njegovih dolžnosti in obvez po tem sporazumu; in/ali (d) morebitno poškodbo, ki jo posredno ali neposredno povzroči partnerjeva malomarnost ali namerna dejanja ali opustitve dejanj ali nepooblaščena uporaba povezav.
 11. Zaupnost
  Vse informacije, ki se nanašajo na operacije, strukturo, osebje, načela upravljavca in/ali družbe Rational, ali katerikoli drugi podatki, ki se lahko utemeljeno smatrajo za izključno interne informacije, mora partner držati v strogi tajnosti. To vključuje (vendar ni omejeno na) morebitno korespondenco med družbo Rational in partnerjem ter kakršnekoli informacije glede števila igralcev na spletni strani, zneskih rake-a in katerekoli druge finančne, statistične ali druge podatke, ki jih partnerju posreduje družba Rational, ne glede na to, ali takšni podatki vključujejo oznako, ki potrjuje njihovo zaupnost. Vse te informacije morajo ostati zaupne tudi po preteku veljavnosti tega sporazuma, vse dokler te informacije nehajo veljati kot zaupne, vendar ne kot posledica kršenja tega sporazuma ali kateregakoli drugega sporazuma o zaupnosti, ki ga je moral na zahtevo družbe Rational podpisati igralec. Družba Rational lahko zahteva od partnerja podpis sporazuma o zaupnosti, če po lastni presoji meni, da informacije, s katerimi bo upravljal partner, zahtevajo takšne dodatne dogovore o zaupnosti.
 12. Neodvisna preiskava
  Potrjuješ, da si prebral ta sporazum, da si imel po lastni želji priložnost za posvetovanje s tvojimi pravnimi svetovalci ter da se strinjaš z vsemi pogoji in določili. Potrjuješ, da si samostojno ocenil privlačnost sodelovanja v programu in da se ne zanašaš na nobena zagotovila, jamstva ali izjave, razen na tiste, ki so navedene v tem sporazumu.
 13. Spremembe
  Družba Rational si pridržuje pravico do posodobitve ali spremembe tega sporazuma ali kateregakoli dela sporazuma kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo začele veljati v roku 14 dni po objavi na spletni strani programa in ti si zavezan k takšnemu spremenjenemu sporazumu. Spodbujamo te, da redno obiskuješ spletno stran programa in preverjaš pogoje in določila, ki jih vsebuje trenutno veljavna različica sporazuma. Tvoje nadaljnje sodelovanje v programu se bo upoštevalo kot potrditev, da se strinjaš z morebitnimi spremembami sporazuma.
 14. Splošno
  • 14.1 Vsa obvestila, prošnje, zahteve in vsa ostala komunikacija (razen če ni v sporazumu navedeno drugače) po tem sporazumu bo pisna in se bo smatrala kot prejeta 72 ur potem ko je bila poslana po pošti, ali če je bila dostavljena osebno ali poslana po elektronski pošti, v času dostave. Tvoja obvestila za družbo Rational v zvezi s tem sporazumom ali splošno s programom morajo biti poslana na elektronski naslov affiliates@pokerstarspartners.com.
  • 14.2 Ta sporazum bo z začetkom veljave predstavljal celoten dogovor med strankami v zvezi s tukaj omenjenimi zadevami in izničuje vse predhodne dogovore, tako ustne kot pisne, med strankami v zvezi s tukaj omenjenimi zadevami ter nadomešča vse predhodne dogovore med strankami, tako ustne kot pisne, v zvezi s tukaj omenjenimi zadevami.
  • 14.3 Tukaj je dogovorjeno, da je partner neodvisen izvajalec in niti ta sporazum niti noben pogoj ali določilo v tem sporazumu ne sme biti uporabljeno za ustvarjenje partnerstva, mešane družbe ali zastopniško razmerje ali dodelitev franšize med strankami.
  • 14.4 Če pristojno sodišče ugotovi, da je katera od določb tega sporazuma nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva, bodo ostale določbe ostale v polni veljavi.
  • 14.5 Nobena oprostitev katerekoli določbe tega sporazuma ne predstavlja oprostitve za morebitno predhodno, istočasno ali posledično kršitev iste ali druge določbe tega sporazuma in nobena oprostitev ne začne veljati, razen če je pisna in podpisana s strani pooblaščenega predstavnika.
  • 14.6 Pogodba in zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni otoka Man. Nepreklicno se strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča otoka Man izključno pristojnost v zvezi z kakršnimikoli odškodninami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča nimajo pristojnosti. Nič v tem členu ne omejuje pravice družbe Rational, da sproži proti tebi postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču, in postopek v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v meri, ki jo dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.
  • 14.7 V izogib dvomom je tukaj pojasnjeno, da partner nima pod nobenim pogojem pristojnosti na kakršenkoli način zavezati, ali obvezati družbe Rational ali prevzeti dolgove ali dolžnosti v njegovem imenu, niti se ne bo partner pretvarjal, da ima to pristojnost, razen če so mu bile te pristojnosti izrecno pisno dodeljene.
  • 14.8 V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe bo prevladala angleška različica.

PRILOGA A
SPLETNE STRANI

1. del PS spletne strani

www.pokerstars.com
www.pokerstars.fr – partner jo lahko trži in promovira le rezidentom Francije
www.pokerstars.be
www.pokerstars.dk
www.pokerstars.it
www.pokerstars.es
www.pokerstars.ee
www.pokerstars.eu

2. del FTP spletne strani

www.fulltiltpoker.com
www.fulltiltpoker.eu

PRILOGA B
BLAGOVNE ZNAMKE

PokerStars
PokerStars.com,
PokerStars.net,
European Poker Tour,
EPT,
Latin American Poker Tour,
LAPT,
Asia Pacific Poker Tour,
APPT,
ANZPT,
North American Poker Tour,
NAPT,
PokerStars Caribbean Adventure,
PCA,
UKIPT,
Estrellas Poker Tour,
ESPT,
Portugal Poker Series,
PPS,
France Poker Series,
FPS,
Italian Poker Tour,
IPT,
World Championship of Online Poker,
WCOOP,
World Cup of Poker,
WCP,
Sunday Million;
Home Games;
Full Tilt Poker;
FTP; in
Rush Poker.